TUMI's voorwaarden

1. Reikwijdte

Deze website met de URL https://be.tumi.com/ en de bijbehorende diensten (bv. diensten, app) (samen de “website”) wordt beheerd door Frucon² NV & TUMI D2C GmbH Hans-Böckler-Str. 6 59423 Unna (“TUMI” of “we”). Deze voorwaarden (“voorwaarden”) gelden voor alle via onze website geplaatste bestellingen en aangeboden diensten.

 • Frucon²: Frucon², naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 8850 Ardooie (Belgium), Pittemsestraat 58d, Ondernemingsnummer Kortrijk 0806.661.106; Frucon² is verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van de site. Frucon² is verantwoordelijk voor de financiële verwerking van online betalingen op de site.

2. Totstandkoming overeenkomst

 • De TUMI-website is alleen een etalage. Door middel van de presentatie van onze producten op onze website willen we u alleen uitnodigen om een aanbod te doen (bestelling). U doet een aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst voor een product door te klikken op de knop 'Nu betalen' aan het eind van het bestelproces. Daarna bevestigt TUMI per e-mail de ontvangst van uw bestelling. Deze e-mail vormt geen aanvaarding van uw aanbod.
 • De koopovereenkomst komt pas definitief tot stand als wij uw bestelling per e-mail bevestigen of de goederen binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling aan u verzenden.
 • Voor het plaatsen van een bestelling via onze website zijn vier stappen nodig: (1) U kiest het product dat u wilt kopen; (2) U moet uw klantgegevens invullen met uw adres voor verzending van de factuur en zo nodig een ander afleveradres. Als u zich al eerder aangemeld heeft voor onze dienstverlening, verschijnen uw gegevens na het inloggen op uw account. (3) U beslist op welke wijze u wilt betalen. (4) U controleert alle gegevens (bv. naam, adres, betaalwijze, bestelde producten) en wijzigt deze eventueel voordat u de bestelling naar ons verstuurt door op 'Nu betalen' te klikken. Als er onjuiste informatie is ingevoerd of als er gegevens ontbreken, markeert de website dit voor u.
 • Onze website is bestemd voor klanten die ouder zijn dan 18 jaar. Kinderen van 14 tot 18 jaar kunnen gegevens invoeren en met voorafgaande toestemming van hun wettelijke voogden bestellingen plaatsen. Kinderen jonger dan 14 jaar mogen deze website niet gebruiken.

3. Land van verzending en verzendkosten

 • De op onze website vermelde productprijzen zijn exclusief verzendkosten. Standaardbezorging binnen de Europese Unie en Zwitserland is gratis. Voor express-bezorging gelden de vermelde kosten.
 • U kunt het land van verzending kiezen door op de link 'selecteer land' te klikken. We bezorgen onze producten niet in elk land; controleer de vermelde beperkingen voor de bezorging.

4. Recht op bedenktijd voor consumenten en gratis retourbeleid van tumi

Wanneer u een consument bent in de zin van het Duits burgerlijk wetboek, heeft u wettelijk het recht om de koopovereenkomst voor goederen binnen 14 dagen na uw bestelling te ontbinden. Nadere informatie over dit onderwerp is hier te vinden. We wijzen ook op ons gratis retourbeleid op grond waarvan u 30 dagen de tijd heeft voor het terugsturen van producten. Meer informatie is te vinden via de link 'Retourzendingen' op onze website.

5. Aanmelden op de website

 • Op onze website kunt u een klantaccount aanmaken of bestellen als gastgebruiker. De bestelgegevens van gastgebruikers worden geblokkeerd na uitvoering van uw bestelling. Deze worden alleen gebruikt voor het afhandelen van garantieclaims of voor andere wettelijke doeleinden.
 • Het aanmaken van een klantaccount op onze website is gratis. Voor de aanmelding moet u ons uw aanspreektitel, voor- en achternaam, een e-mailadres en een wachtwoord opgeven. Na het aanmaken van een account krijgt u toegang tot de volgende gedeelten:
  • Mijn profiel

   Hier kunt u uw persoonsgegevens opslaan (naam, adres) en gegevens over uw betaalwijze en creditcard of debetkaart en afleveradressen. Door op de link 'Instellingen nieuwsbrief' te klikken kunt u uw nieuwsbrief personaliseren.

  • Gekochte en bewaarde artikelen

   In dit gedeelte worden uw bestellingen een jaar opgeslagen. Daarnaast kunt u hier uw 'verlanglijstje' opslaan voor producten waarin u geïnteresseerd bent, maar nog niet gekocht heeft. Zo kunt u ze bij een volgend bezoek snel terugvinden.

  • Tumi Tracer®

   Als u zich aanmeldt voor het TUMI Tracer Program® worden uw geregistreerde producten hier opgeslagen. Door middel van het TUMI Tracer Program® kunt u alle door u gekochte producten registreren. U hoeft aan ons alleen de 20-cijferige registratiecode van het product op te geven en u dient een account te hebben op onze website. Na registratie kunnen we u na verlies van uw product waarschijnlijk aanwijzen als de koper en aan de hand van de 20-cijferige registratiecode zorgen dat het bij u terugkomt.

  • Reparaties

   Als u ons opdracht heeft gegeven voor reparatie van een van uw producten is dit hier terug te vinden. U kunt hier ook de status van uw bestelling volgen.

  • Personaliseren

   Hier kunt u uw persoonlijke monogram ontwerpen dat wij daarna aanbrengen op de door u bestelde producten.

  • Aanbevelingen

   Hier laten we u een aantal aanbiedingen op onze website zien die mogelijk interessant zijn voor u. TUMI behoudt zich het recht voor alle of een aantal via uw klantaccount toegankelijke rubrieken te wijzigen of op te heffen.

 • Wij verzoeken u de gegevens in uw account aan te passen als de informatie wijzigt. We wijzen erop dat TUMI er geen rekening mee houdt, als u na het plaatsen van een bestelling het afleveradres in uw klantaccount wijzigt. Als u het afleveradres wilt wijzigen nadat u een bestelling heeft geplaatst, neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op. We kunnen niet garanderen dat we het afleveradres nog kunnen wijzigen.
 • U kunt uw account bij TUMI te allen tijde opheffen. TUMI kan uw account om welke reden dan ook afsluiten met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Beide partijen behouden het recht op ontbinding van de overeenkomst om buitengewone redenen.

6. Producten, content en specificaties

 • Alle functies, content, specificaties, producten en prijzen voor producten en diensten die op deze website beschreven of afgebeeld zijn, kunnen te allen tijde zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden, behalve de gegevens van uw verzonden bestelling. Sommige gewichten, maten en soortgelijke beschrijvingen zijn bij benadering en kleine afwijkingen zijn mogelijk. TUMI spant zich naar redelijkheid in om de kenmerken van onze producten correct aan te geven, met inbegrip van de mogelijke kleuren; de kleur die u ziet, hangt echter af van uw computersysteem. Het gegeven dat producten of diensten op een bepaald moment op deze website staan, betekent niet en is geen garantie dat die producten of diensten altijd verkrijgbaar zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om alle geldende plaatselijke, nationale en internationale wetgeving na te leven (waaronder vereisten ten aanzien van een minimumleeftijd) voor het bezit, gebruik en de verkoop van een via deze website gekocht artikel.
 • We streven naar volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie op deze website. Ondanks onze inspanningen kan het soms voorkomen dat de informatie op deze website onjuist, onvolledig of achterhaald is. We doen geen beloften met betrekking tot de volledigheid, juistheid of ouderdom van op deze website vermelde gegevens. Daarnaast hebben wij het recht om gegevens over prijs en beschikbaarheid te wijzigen zonder kennisgeving vooraf terwijl een bestelling in behandeling is.
 • Het ontwerp van deze website en alle tekst, graphics, informatie, content en ander materiaal dat getoond wordt op of gedownload kan worden van deze website zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere wetten en mogen niet gebruikt worden, tenzij daarvoor in deze voorwaarden toestemming wordt gegeven of tenzij daarvoor van te voren schriftelijk toestemming is gegeven door de eigenaar van dat materiaal. De software en andere technologische bestanddelen van deze website zijn het intellectuele eigendom van TUMI Europe Ecommerce GmbH en de met haar gelieerde bedrijven en leveranciers. Alle rechten voorbehouden. Het is u niet toegestaan de informatie of materialen die op de website getoond worden of daarvan gedownload kunnen worden op enige wijze te veranderen of te vermenigvuldigen of in het openbaar te tonen, uit te voeren of te verspreiden of die informatie of materialen op enige andere wijze te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. Ongeoorloofd gebruik van die informatie of materialen kan in strijd zijn met auteursrecht, handelsrecht, privacy- en openbaarmakingswetten en andere wet- en regelgeving of rechten van derden.

7. Gift cardbeleid

Aanschaf van gift cards

 1. TUMI eGift Cards zijn verkrijgbaar bij 18 Europese online TUMI winkels. De eGift Cards zijn uitsluitend online te gebruiken op de online TUMI winkel, waar de eGift Card werd aangekocht.
 2. eGift Cards zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen en u kan een persoonlijke boodschap laten meesturen met de eGift Card. TUMI neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van uw persoonlijke boodschap, toch behoudt TUMI zich het recht om uw persoonlijke boodschap niet in de eGift Card op te nemen, indien deze ongepast wordt geacht.
 3. eGift Cards zijn verkrijgbaar in elke waarde,met een minimum van €50 en een maximum van €1000 op de volgende websites: at.tumi.com, be.tumi.com, ch.tumi.com, cz.tumi.com, de.tumi.com, dk.tumi.com, ee.tumi.com, es.tumi.com, fi.tumi.com, fr.tumi.com, hu.tumi.com, ie.tumi.com, it.tumi.com, lu.tumi.com, nl.tumi.com, pl.tumi.com, se.tumi.com, uk.tumi.com
 4. U ontvangt de eGift Cards gratis, via e-mail. Indien een eGift Card deel uitmaakt van een bestelling samen met andere TUMI producten, wordt de Gift Card apart aan u toegezonden per e-mail.

Geldigheid van gift cards

 1. De eGift Card is alleen geldig op de website waar deze werden aangekocht gedurende een periode van 12 maanden na aankoop van de eGift Card Bij verval van de eGift Card vervalt een eventueel ongebruikt tegoed. Dit wordt niet in contanten of als krediet uitgekeerd.
 2. De eGift Card kan niet worden geruild of geretourneerd voor contanten of krediet. Wederverkoop van de TUMI eGift Card aan derden is verboden.
 3. Op eGift Cards en het gebruik daarvan bij de online-winkels van TUMI zijn de online algemene koop- en gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van TUMI van toepassing. TUMI behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op enig moment te wijzigen zonder kennisgeving. U wordt geacht het eGift Cardbeleid alsmede de online koop en gebruiksvoorwaarden van TUMI te hebben doorgelezen. U vindt deze hier.
 4. Dit eGift Cardbeleid alsmede de algemene voorwaarden als hiervoor bedoeld in artikel 2.3 zijn aan wijziging onderhevig.

Besteding van uw egift card

 1. Een eGift Card kan niet worden gebruikt om een andere eGift Card te kopen
 2. De valuta van een eGift Card kan niet worden gewijzigd of omgewisseld. Een eGift Card kan alleen worden gebruikt voor aankopen op de TUMI website waar de eGift Card werd aangekocht.
 3. Bij aankoop van een eGift Card kan deze niet in rekening worden gebracht voor het verkrijgen van kortingen op producten, transport en/of gratis geschenken die een vastgesteld aankoopbedrag voorop stellen.
 4. Er kan slechts één eGift Card worden ingewisseld per bestelling. Om de eGift Card te gebruiken, dient u uw TUMI product(en) toe te voegen aan uw winkelmandje. U kan uw eGift Card code ingeven:

  HOE PAS IK EEN CADEAUBON TOE?

  Indien u het geluk hebt een cadeaubon voor onze online winkel te ontvangen kan u een vooraf bepaald bedrag in mindering brengen bij de online aankoop van uw goederen.

  Er zijn 2 mogelijkheden om een cadeaubon in te wisselen:

  1. In de winkelwagen

   • Selecteer een product in onze online winkel.
   • Ga naar het winkelwagentje door uiterst rechts bovenaan WINKElWAGEN aan te klikken.
   • Selecteer een verzendmethode.
   • Onder de verzendmethodes vind u een tekst “Voer kortingscode in”. Klik deze aan.

   Een vrij veld komt tevoorschijn waar u uw cadeaubon kan ingeven. Klik nadien op “Pas toe” om de code te activeren. Uw cadeaubon zal toegepast worden.

   P.S. Indien u voor bovenstaande inwisseling kiest kunt u het openstaande saldo van uw cadeaubon niet nagaan. Gelieve onderstaande methode te gebruiken indien u het krediet op uw cadeaubon wil kennen.

  2. In checkout

   Indien u het krediet op uw cadeaubon wenst te kennen, gelieve onderstaande stappen te volgen:

   • Selecteer een product in onze online winkel.
   • Ga naar het winkelwagentje door uiterst rechts bovenaan WINKElWAGEN aan te klikken.
   • Selecteer een verzendmethode en selecteer “uitchecken" onderaan het winkelwagentje. Indien u echter kiest voor Paypal express of Apple Pay zal u niet in de mogelijkheid zijn uw cadeaubon in te geven en uw krediet te checken.
   • In de checkout ziet u na ingave van het leverings- en facturatieadres de volgende melding “Beschikt u over een cadeaubon?”. Selecteer “Ja”.

   Een vrij veld wordt zichtwaar waar u uw cadeauboncode kan ingeven. Na ingave van uw code, klikt u “Pas toe” aan. Om het krediet op uw cadeaubon na te gaan, gelieve de “Saldo checken”-link onderaan het vrij veld aan te klikken.

  • Uw betaling wordt pas verwerkt nadat u uw gegevens hebt gecontroleerd, de voorwaarden hebt geaccepteerd en op de knop "Plaats bestelling" hebt gedrukt.
 5. De totale bestelling (dat wil zeggen de prijs van de producten, eventueel toepasselijke omzetbelasting en verzendkosten) wordt verrekend met het tegoed op de eGift Card. Het tegoed op de eGift Card wordt bijgewerkt zodra uw bestelling is verwerkt.
 6. Indien de waarde van gekochte producten minder bedraagt dan de totale waarde van de eGift Card, blijft een eventueel ongebruikt tegoed op de eGift Card staan voor toekomstige bestellingen waarvoor dezelfde eGift Cardgegevens worden gebruikt. Indien de waarde van uw bestelling meer bedraagt dan de totale waarde van de eGift Card, wordt u gevraagd het verschil via een andere betaalwijze te voldoen.
 7. TUMI behoudt zich het recht voor bestellingen die met een eGift Card worden betaald, te weigeren, te annuleren of ter beoordeling onder zich te houden in geval van vermoede fraude, abusievelijk verstrekte eGift Cards of andere overtredingen van dit eGift Cardbeleid.

Retourzending van producten die met een egift card zijn betaald

 1. Indien u (binnen de in het beleid van de online-winkel aangegeven termijn) een TUMI-product retourneert dat met een eGift Card is betaald, ontvangt u een nieuwe eGift Card, geldig voor een looptijd gelijk aan deze van de gebruikte eGift Card met eenzelfde bedrag als voor de aankoop. De eGift Card gebruikt bij aankoop komt te vervallen

egift cardtegoed

 1. U kan het tegoed op uw eGift Card te allen tijde controleren door hier te klikken. Het tegoed op de eGift Card kan worden gecontroleerd met het geldige nummer van de Gift Card.
 2. Wij maken u erop attent dat het op dit moment niet mogelijk is de eGift Cards weer op te laden.
 3. Indien u meer informatie over de eGift Card wilt, kunt u een e mail sturen naar service_eu@tumi.com.

Verloren of gestolen gift cards

 1. TUMI is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen, vernietigde of onbevoegd gebruikte eGift Cards. De houder van de eGift Card ontvangt geen vergoeding.

8. Links en content

 • Het zonder schriftelijke toestemming vooraf van ons maken of handhaven van een link van een andere website naar een pagina op deze website is verboden. Deze website of daarop getoonde informatie of materiaal op een andere website afspelen of tonen in frames of met soortgelijke middelen zonder onze schriftelijke toestemming vooraf is verboden. Alle toegestane links naar deze website moeten voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving.
 • Soms bevat deze website mogelijk links naar websites die geen eigendom zijn van TUMI en ook niet door haar of de met haar gelieerde bedrijven gebruikt of beheerd worden. Dergelijke links worden alleen geplaatst voor uw gemak. Als u deze links volgt, verlaat u deze website. Noch wij, noch een van de met ons gelieerde bedrijven zijn verantwoordelijk voor content, materialen of andere informatie op een andere website of die via die website toegankelijk zijn.
 • Het is u verboden om onrechtmatig, dreigend, lasterlijk, obsceen, pornografisch of blasfemisch materiaal te posten of door te geven of materiaal dat mogelijk gedrag vormt of aanzet tot gedrag dat beschouwd wordt als een strafbaar feit of aanleiding is voor civielrechtelijke aansprakelijkheid of op andere wijze in strijd is met de wet. Naast de rechtsmiddelen die de wet ons biedt, kunnen wij, als wij naar ons goeddunken vaststellen dat u (mogelijk) bovenstaande verboden overtreden heeft, alle acties ondernemen die wij noodzakelijk achten om de overtreding te bestraffen of te voorkomen, zoals onmiddellijke verwijdering van het materiaal in kwestie van deze website. Wij zullen alle medewerking verlenen aan rechtshandhavingsinstanties of rechterlijke bevelen of dagvaardingen waarin ons verzocht of opgedragen wordt de identiteit bekend te maken van degene die dat materiaal gepost heeft.

9. Levertijden

De relevante levertijd voor onze artikelen is vermeld op de specifieke website van dat artikel. Als het artikel niet op voorraad is of indien wij het niet kunnen leveren, stellen wij u daarvan op de hoogte voor acceptatie van de bestelling.

10. Garantie/aanvullende contractuele garantie

 • De wettelijke bepalingen inzake garanties uit het Duitse recht zijn van toepassing. Schade als gevolg van normale slijtage, onjuist gebruik of onjuist of geen onderhoud is uitgesloten. Als u een gebruiker bent die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf, is de garantie beperkt tot een jaar. Plaats van nakoming is de vestigingsplaats van degene die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf.
 • We wijzen u ook nog op onze contractuele garantie. De informatie daarover is te vinden via de link 'Garantie' op onze website.

11. Eigendomsvoorbehoud

Alle artikelen blijven eigendom van TUMI tot ze volledig betaald zijn

12. Beperking van aansprakelijkheid

 • TUMI is overeenkomstig het geldende recht aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid. In geval van lichte onachtzaamheden zijn we alleen aansprakelijk als we een belangrijke verplichting op grond van deze overeenkomst niet nakomen. Belangrijke verplichtingen op grond van deze overeenkomst zijn alle verplichtingen die op grond van het doel van de overeenkomst moeten worden nagekomen tegenover de andere partij of die een behoorlijke nakoming van deze overeenkomst waarborgen en op de naleving waarop de andere partij mag vertrouwen.
 • In geval van lichte onachtzaamheid is de aansprakelijkheid van TUMI beperkt tot voorzienbare en gebruikelijke schade bij het sluiten van deze overeenkomst.
 • Een in de wet voorziene strikte aansprakelijkheid - waaronder aansprakelijkheid op grond van de Produkthaftungsgesetz (Duitse productaansprakelijkheidswet) - en aansprakelijkheid voor overlijden of letsel wordt niet aangetast door bovenstaande bepalingen.
 • De beperking van de aansprakelijkheid geldt ook voor medewerkers, wettelijke vertegenwoordigers en assistenten van TUMI. Bovendien geldt deze voor alle wettelijke vorderingen (waaronder wegens onrechtmatige daad) en contractuele vorderingen in verband met het gebruik van deze website en deze overeenkomst.

13. BTW

Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw.

14. Betalingsvoorwaarden

Bestelde producten kunnen betaald worden met een creditcard of via PayPal. We behouden ons het recht voor betaalwijzen per individueel geval uit te sluiten. Uw creditcard wordt belast bij voltooiing van uw bestelling.

15. Geschillenregeling

Over het algemeen is TUMI niet verplicht of bereid om mee te werken aan een geschillenregeling via een procedure voor een arbitragecommissie. Om rechterlijke maatregelen te voorkomen zal TUMI zich naar beste vermogen inspannen om problemen met de klant via haar klantenservice op te lossen.

16. Gegevensbescherming

Hier kunt u belangrijke informatie vinden over gegevensbescherming.

17. Slotbepalingen

 • Binnen de Europese Unie geldt het recht van uw woonland. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken is uitgesloten.
 • Indien u handelt in de uitvoering van uw bedrijf of een rechtspersoon naar publiekrecht bent of geen vaste woonplaats heeft in de Europese Unie is de rechtbank in Unna, Duitsland bevoegd.
 • Uw bestelgegevens en de geldende voorwaarden worden opgeslagen door TUMI. Uw bestelgegevens en de voorwaarden kunt u vinden via onze bevestigingse-mail en in uw klantaccount.
 • Deze website is oorspronkelijk opgesteld in het Duits. Door middel van de talenlink boven aan de website kunt u overschakelen naar andere Europese talen (momenteel Engels, Frans, Italiaans en Spaans). We wijzen er echter op dat de content van de website per land kan verschillen. U bent ook vrij een van onze websites te bezoeken die zijn ontworpen voor andere landen.
 • Onze klantenservice is van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 17.00 bereikbaar via het telefoonnummer: +32 25886818 of per e-mail: service_eu@tumi.com.