OVER
TUMI

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN


TUMI Inc. hanteert de hoogste standaard voor alle facetten van de bedrijfsactiviteiten: van onze manier van werken tot de producten die we verkopen en de mensen die we in dienst hebben. Bij TUMI staan sociale betrokkenheid en iets terugdoen voor onze omgeving hoog in het vaandel. We zien ons merk als een symbool van creativiteit, innovatie en integriteit, en zijn ervan overtuigd dat onze onderneming een betere en meer verantwoordelijke toekomst kan vertegenwoordigen.

TUMI BRENGT U THUIS


In 2011 introduceerde TUMI het evenement ''TUMI Takes You Home'', waarbij TUMI koffers doneert die speciaal ontworpen zijn voor patiënten van het St. Jude-Ziekenhuis en hun familie, om het reizen van en naar het ziekenhuis voor een behandeling te vergemakkelijken. Dit jaar produceert TUMI voor dit jaarlijkse evenement een limited-editioncollectie van speciaal gemaakte koffers, die geïnspireerd zijn op kunstwerken van patiënten van het St. Jude-ZH.

Environment & Sustainability

MILIEU & DUURZAAMHEID


We verminderen onze impact op het milieu.

TUMI streeft naar meer zicht en grip op de milieuaspecten van onze activiteiten en die van onze zakenpartners.

In een samenwerking met het Pratt Institute Center for Sustainable Design Studies en hun Design Incubator for Sustainable Innovation voert TUMI een studie uit naar de levenscyclus van een koffer op wielen en een aktetas. Op grond van suggesties van het Pratt Institute heeft TUMI al enige vooruitgang geboekt door alternatieve samenstellingen van materialen te vinden waarmee we onze milieu-impact verminderen. Verder werkt ons reparatieteam in Vidalia momenteel intensief samen met onze externe leveranciers om te waarborgen dat alle metalen - vooral aluminium - op de juiste manier worden hergebruikt.

Andere initiatieven die tumi heeft geïmplementeerd of nastreeft:

Hoogrenderende compacte metaalhalidelampen

Onze verkoopvestigingen zijn nu allemaal ingericht met hoogrenderende compacte metaalhalidelampen, die voor dezelfde hoeveelheid licht zorgen bij een elektriciteitsverbruik dat de helft is van dat van gloei-halogeenlampen.

Vermindering van gebruik van zink met 50%

50% minder gebruik van oorspronkelijk ('maagdelijk') zink in de hardware van onze tassen door deze van hergebruikt zink te maken. Dit betreft onder andere haken, ritstrekkers en...

Verder lezen

Gebruik van watergedragen polyurethaan op materialen

Door een watergedragen polyurethaanlaag op de materialen van onze tassen aan te brengen in plaats van een product op basis van oplosmiddelen, zorgen we voor minder watervervuiling.

Gebruik van in verfoplossing geverfd garen

Streven naar wijziging van het verfproces voor zwart ballistic nylon: van het verven van een grote hoeveelheid stoffen naar het verven van garen. In dit proces wordt de kleurstof toegevoegd tijdens...

Verder lezen

Uitbannen van pvc-materiaal

Streven naar volledige uitbanning van PVC-materiaal in onze producten, door in samenwerking met onze ontwerpteams nieuwe materialen te zoeken die PVC kunnen vervangen. We hebben deze doelstelling inmiddels voor 95% bereikt.

Medewerkers stimuleren het openbaar vervoer te gebruiken

TUMI kent in de VS en in Hongkong gunstige regelingen voor medewerkers die gebruikmaken van openbaar vervoer. In Azië komt 90% van het team elke dag met het openbaar vervoer naar het werk. Daar zijn we trots op!

Tumi gebruikt zo vaak mogelijk "master packs".

TUMI verstuurt producten zoveel mogelijk in "master packs". Dat houdt in dat kleinere producten samen in grotere verpakkingen worden verscheept. Hiermee besparen we zowel verpakkingsmateriaal als energie...

Verder lezen

Naleving van alle milieuvoorschriften

Om het gebruik van chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu, zoals kwik, lood en arsenicum, te verminderen, leven TUMI en de leveranciers van TUMI alle milieuvoorschriften na, waaronder...

Verder lezen
Repair

Reparaties

Onze reparatieteams zetten zich overal ter wereld in om beschadigde tassen te repareren voordat we aanbieden een product te vervangen. Niet alleen is dit een kosteneffectieve oplossing voor onze klanten, maar het draagt ook bij aan de vermindering van onnodig afval.


  • Kosteneffectieve oplossing voor de klant.
  • Minder onnodig afval.
  • Als we het product niet kunnen repareren, verwijderen we al het herbruikbare materiaal (zoals aluminium).
Uw tumi-product laten repareren
Recycle

Hergebruik

Al onze vestigingen zijn erop gericht verstandige richtlijnen voor hergebruik te volgen; dat geldt voor printpapier in onze hoofdvestiging tot kartonnen dozen, metalen en plastic tassen in onze distributiecentra.


  • De tassen die u in onze winkels meekrijgt zijn 100% herbruikbaar.
  • We streven ernaar om het vul- en beschermingsmateriaal in onze tassen voor 100% herbruikbaar of biologisch afbreekbaar te maken.
Code of Ethics

GEDRAGSCODE


Tumi stimuleert innovatie, creativiteit en flexibiliteit.

TUMI stimuleert innovatie, creativiteit en flexibiliteit om bij te dragen aan een dynamische en concurrerende werkomgeving. Daarnaast ondersteunen we medewerkers om op het hoogst mogelijke niveau te kunnen presteren. Hierbij hanteren we de hoogste standaard voor gedrag en ethiek en leven we alle wet- en regelgeving na die van toepassing is op de activiteiten van TUMI.


Andere initiatieven die tumi heeft geïmplementeerd of nastreeft:

Naleving van wet- en regelgeving vormt de basis van de ethische standaarden van TUMI. Overal waar TUMI actief is, moeten de medewerkers alle geldende wet- en regelgeving respecteren en volgen. Van medewerkers kan niet worden verwacht dat ze deze wet- en regelgeving tot in detail kennen, maar ze dienen wel voldoende te weten om te kunnen bepalen in welke gevallen ze advies moeten inwinnen bij hun manager of bij de afdeling juridische of personeelszaken van TUMI. Van medewerkers wordt verwacht dat ze al hun collega's, klanten, leveranciers en anderen respectvol behandelen en in hun waarde laten.

Worldwide responsible accredited production

WORLDWIDE RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION (WRAP)


TUMI heeft een gedragscode voor leveranciers opgesteld (de ''Standards of Engagement'') die gebaseerd is op modellen uit de internationale wetgeving op het gebied van mensenrechten. Om naleving hiervan te waarborgen, heeft TUMI formele overeenkomsten gesloten met de leveranciers om deze code strikt na te leven. Hier houdt TUMI ook toezicht op. We voeren standaard controles uit bij leveranciers met behulp van ons interne audit-programma, waarmee we hun activiteiten op het gebied van milieu, mensenrechten en gezondheid en veiligheid beoordelen. Daarnaast laten we onze initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen certificeren en monitoren door WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production). WRAP is een onafhankelijk en objectief non-profitteam van deskundigen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door middel van certificatie en opleiding stimuleren ze producenten wereldwijd om te werken met aandacht voor veiligheid, wetgeving, mensenrechten en ethiek. Al onze belangrijke leveranciers moeten WRAP-gecertificeerd zijn.

Dwangarbeid

Er mag onder geen enkele voorwaarde gebruik worden gemaakt van onvrijwillige gevangenisarbeid, contractarbeid, gedwongen tewerkstelling of enige andere vorm van dwangarbeid.

Kinderarbeid

Er mag onder geen enkele voorwaarde gebruik worden gemaakt van kinderarbeid. In onze bedrijven mag niemand werken onder de leeftijd van 15 jaar (14 jaar in productielanden waar dit wettelijk is toegestaan)...

Verder lezen

Intimidatie en geweld

Elke medewerker dient respectvol behandeld te worden en in zijn/haar waarde te worden gelaten. Geen enkele medewerker mag te maken krijgen met fysiek, seksueel, psychisch of verbaal geweld.

Non-discriminatie

Niemand mag te maken krijgen met enige vorm van discriminatie op het werk, zoals op basis van geslacht, ras, religie, leeftijd, seksuele oriëntatie, nationaliteit, politieke overtuiging of sociale of etnische herkomst.

Gezondheid en veiligheid

Werkgevers dienen zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving, ter preventie van ongevallen en gezondheidsrisico's die samenhangen met de werkzaamheden of het gevolg zijn van de bedrijfsactiviteiten die onder de werkgever vallen.

Vrijheid van organisatie en collectieve onderhandeling

Werkgevers dienen het recht op vrije organisatie en collectieve onderhandeling van alle werknemers te respecteren.

Lonen en vergoedingen

Werkgevers erkennen het belang van lonen waarmee werknemers kunnen voorzien in hun basisbehoeften, betalen minimaal het door de wetgever vastgestelde minimumloon dan wel - indien dit hoger is - het binnen de sector geldende loon,...

Verder lezen

Compensatie van overwerk

Naast het loon voor de reguliere uren, dienen werknemers compensatie te ontvangen voor gemaakte overuren, tegen de daarvoor...

Verder lezen

Arbeidsuren

De werkgever mag van de werknemer niet eisen dat deze meer uren werkt dan het aantal reguliere uren en overuren dat wettelijk is toegestaan in het land van aanstelling. De reguliere...

Verder lezen